Tel: +420 724 002 637 | Email: zdenek.prachar@longfeng.cz

Několik zajímavostí, které jste možná nevěděli – tentokrát o kofeinu v čaji

Kofein slouží čajovníku jako obrana proti škůdcům
Čajovník, stejně jako spousta dalších rostlin, disponuje velmi sofistikovanou schopností obrany proti škůdcům. Některé výzkumy dokonce naznačují, že jsou rostliny schopny generovat specifické obranné látky proti specifickým škůdcům, tedy jinými slovy, že jsou do jisté míry schopny aktivní obrany proti konkrétním škůdcům. Alkaloid kofein, který byl dosud identifikován ve více než šedesáti druzích rostlin, je součástí této obrany a pomáhá chránit čajovník zejména před tím, aby byly napadány nejmladší a nejkřehčí listové výhonky.

Nejvíce kofeinu je v nejmladších výhoncích
Jak bylo napsáno výše, chrání kofein zejména čerstvě rašící listové výhonky. A právě v tipsech je vždy kofeinu také nejvíce (množství kofeinu v tipsu může dosahovat 2 – 6% hmotnosti sušiny). Zatímco množství kofeinu v prvním lístku je jen nepatrně nižší než v tipsech (cca o 5-10%), s každým dalším lístkem semnožství kofeinu snižuje už docela značně (vždy v řádu několika desítek procent). Ve starších, plně rozvinutých listech je pak kofeinu relativně dosti málo, v řapících a větvičkách pak kofein téměř není.
Toto vše má svou jasnou logiku. Čajovník potřebuje chránit především právě rašící lístky, zatímco staré, rozvinuté listy tolik chránit nepotřebuje. Což potvrzuje i zkušenost z čajových zahrad. Vždy jsou daleko více ožrané velké listy, než výhonky, což lze krásně vidět při pozorném pohledu na obrázek z čajové zahrady v Mei Jia Wu, masivně poškozené škůdci. Přes velké poškození větších lístků jsou výhonky téměř nedotčeny.

Zpracování čajových lístků nemá vliv na množství kofeinu
Dosud provedené laboratorní výzkumy prokazují, že zpracování čajových lístků nemá na množství kofeinu prakticky žádný vliv. Je tedy zcela nesmyslné tvrdit, že např. v bílých čajích je kofeinu nejméně a v černých nejvíce. Vezmeme-li za příklad zmíněné bílé čaje, pak v Bai Hao Yin Zhenu (obrázek vlevo), který sestává výhradně z tipsů z prvního sběru, bude mít velmi velký obsah kofeinu, zatímco Shou Mei (obrázek vpravo), tedy čaj z větších lístků a s malým podílem tipsů, bude mít obsah kofeinu výrazně nižší. Množství kofeinu se dokonce často využívá při experimentech mapujících chemické změny při zpracování čajových lístků jako konstanta.

Dva „stejné“ čaje nemusí obsahovat stejně kofeinu
Absolutní množství kofeinu v konkrétním čaji závisí na mnoha vnějších okolnostech. Záleží na nadmořské výšce, přírodních podmínkách, době sklizně, míře používání zemědělské chemie, podnebí, kultivaru čajovníku atd. Dva jménem i na pohled stejné čaje (třeba dva čaje Bai Hao Yin Zhen) nemusí mít tedy stejný a dokonce ani podobný obsah kofeinu. Ten se může lišit několikanásobně, v extrémních případech až řádově. Totéž ostatně platí i pro mnoho zdraví prospěšných a aromatických látek, jako jsou například katechiny v zelených čajích.

Kofein se louhuje relativně rovnoměrně během jednotlivých nálevů
Mnozí autoři doporučují osobám citlivým na kofein, aby čajové lístky nejprve propláchli vroucí vodou (tzv. oplachovací nálev). Je skutečně pravdou, že bylo prokázáno, že se kofein louhuje lépe ve vodě vroucí, nežli chladné. Výzkumy však prokazují, že kofein se louhuje z čajových lístků daleko rovnoměrněji, než další látky (například aromatické látky, ale také katechiny atd). Proplachovacím nálevem se tedy nezbavíme kofeinu, ale zato se zbavíme spousty látek ostatních, často těch, které jsou zdraví nejprospěšnější.

Stále ještě úplně nevíme, jak kofein v čaji funguje na lidské tělo
Že kofein stimuluje nervovou soustavu ví asi každý. V čaji se však nachází mnoho dalších látek, které vliv kofeinu na lidský organismus mění, posouvají, nebo by dokonce měly působit opačně. Jde zejména o theaniny (a nejvíce o L-theanin), katechiny, ale i další látky. Zejména působení L-theaninu a kofeinu je dosud do značné míry nejasné a nevysvětlené. Tyto dvě látky nějakým nevysvětlitelným způsobem, jak se zdá, působí v synergii, jakkoli by jejich působení mělo být protichůdné (zjednodušeně řečeno kofein nervovou soustavu stimuluje, zatímco L-theanin relaxuje). Co více, zdá se, že kofein v interakci s určitými v čaji obsaženými látkami zesiluje některé zdravotně prospěšné účinky čaje (například v synergii s některými katechiny působí na metabolismus tuků). Některé výzkumy pak dokládají, že každodenní pití čaje může vést k vybudování závislosti na kofeinu a současně k vytvoření určité tolerance na kofein, respektive jeho stimulační účinky.

Přidat komentář

0
    0
    Váš košík
    Košík je zatím prázdnýZpět do obchodu