Tel: +420 724 002 637 | Email: zdenek.prachar@longfeng.cz

Čaje z Wu Yi – úvod

Čaje z Wu Yi Shan jsou mými nejoblíbenějšími. Proto jsem se rozhodl jim věnovat serii článků, v nichž bych vás rád seznámil alespoň s nejzákladnějšími informacemi o tomto přenádherném místě a čajích, které odtud už stovky let přicházejí.
Wu Yi se nachází na severu provincie Fu Jian v jihovýchodní části Číny a je jednou z vůbec nejslavnějších, nejtradičnějších, nejceněnějších a také nejzajímavějších čaj produkujících oblastí vůbec. Mnozí autoři dokonce věří, že je právě Wu Yi kolébkou, ve které se zrodily polozelené čaje.
Z hlediska čaje nabízí Wu Yi hned několik zajímavostí. První z nich je obrovské množství pěstovaných kultivarů a variet čajovníku a doslova nesčetné množství variant produkovaných čajů. Mnohem zajímavější je však samo prostředí, které je pro pěstování čaje velmi příhodné a svým způsobem unikátní.
Půda je zde velmi kamenitá, jejím hlavním atributem je vysoký obsah minerálů. Proto se často říká (a často tomu tak i je), že zdejší oolongy mají v chuti minerální tón ty­pický právě pro čaje z Wu Yi. Půda na útesech pak obsahuje i poměrně málo živin a čajovníky zde mívají větší kořenový systém a rostou (jsou pěstovány) dále od sebe, v krajních případech může rozestup činit i více než metr.
Zcela unikátní je pak mikroklima vnitřního Wu Yi. Snad každá kniha či text věnovaný čajům z Wu Yi tento aspekt zmiňuje a podle všeho se jedná o nejpodstatnější aspekt pěstování čaje v této oblasti. Skály a útesy zde totiž fungují jako jakýsi přírodní akumulátor. Během slunných dnů absorbují teplo, které naopak během noci uvolňují. Čajovníky zde tak ve vegatačním období mají stabilnější a vyšší teplotu, než v běžném terénu či běžných čajových zahradách, což má zásadní vliv jak pro růst čajových lístků, tak pro obsah aromatických (a samozřejmě nejen aromatických) látek v nich.
Ostatně rozdíl mezi denní a noční teplotou formuje charakter čajů nejen ve Wu Yi. Zcela opačně to funguje kupříkladu u vysokohorských oolongů tchajwanských, pro něž je naopak naprosto ideální velký rozdíl mezi denní a noční teplotou, stejně tak u pozdní zimní sklizně tchajwanských oolongů známé jako Dong Pian právě tento roz­díl zásadním způsobem určuje charakter těchto čajů. Stabilnější teplota je dána také tím, že čajovníky jsou útesy a okolní vegetací přirozeně chráněny před příliš prudkým sluncem, nejlepší zahrady jsou takové, na něž dopadají přímo pouze ranní a večerní sluneční paprsky, zatímco nejostřejší polední jsou odstíněny.
Při dešti pak kapky vody dopadající na sluncem rozpálené skály mnohem snadněji a rychleji vytvářejí mlžný opar, který je pro čajovníky taktéž nesmírně blahodárný, dodávající jim rovnoměrnější, dodatečnou a dostatečnou vláhu.
Všechny tyto jedinečné podmínky se zrcadlí v čajových lístcích. Stejně jako jsou jedinečné podmínky, v nichž lístky raší a rostou, jsou jedinečné i čajové lístky samotné, jejich složení, poměr základních látek v nich obsažených a následně pak také chuť čaje připraveného z těchto lístků v našich konvičkách a šálcích.
A protože je poloha, kde čajovníky ve Wu Yi rostou naprosto kritickým (ale samozřejmě zdaleka ne jediným) faktorem pro kvalitu a často i cenu čaje, je právě tento aspekt tím, podle kterého se Wu Yi oolongy nejčastěji dělí. Úplně nejzákladnější je dělení na čaje z vnitřního Wu Yi a čaje z oblastí mimo vnitřní Wu Yi. Tradičně se pak tyto čaje dělí na Zhen Yan, Ban Yan, Zhou Cha a Wei San. Zhen Yan a Ban Yan jsou čaje z vnitřního Wu Yi, Zhou Cha a Wei San pak čaje z oblastí mimo vnitřní Wu Yi.
Jako Zhen Yan se smí označovat pouze čaje z oblasti vymezené hranicemi Národního parku. Čaje s přídomkem Zhen Yan jsou nejvyhledávanějšími a také obvykle nejdražšími. Nelze však striktně tvrdit, že jsou to také čaje bezpodmínečně a za všech okolností nejlepší. Lze se setkat s čaji z odlehlejších útesů, produkovaných v minimálních množstvích z divoce, polodivoce nebo přirozeně rostoucích čajových keřů, sklízených i zpraco­vaných ručně tradičními postupy, které jsou úžasné a dosahují poprávu často až astronomických cen. Ovšem čaje ze zahrad ležících v turisticky zatížených lokacích, které často žijí více z turistů než z kvality produkovaného čaje, bývají sice nezřídka taktéž astronomicky drahé, nicméně kvalitativně často poněkud problematické. A pak je tu široká paleta čajů mezi těmito dvěma krajními póly.
Na Ban Yan oolongy nahlížejí někteří autoři i čajoví znalci poněkud svrchu a s despektem, což však není k těmto čajům úplně fér. Jako Ban Yan označujeme čaje z oblasti vnitřního Wu Yi mimo hranice Národního parku. Čaje z dobrých poloh Ban Yan přitom mohou růst a být produkovány ve stejných podmínkách jako čaje Zhen Yan, mírně jiné podmínky mají jen čaje produkované v okrajových oblastech Ban Yan, kde zahrady již nejsou útesy chráněny ze všech stran. Oč snadnější je tvrdit, že Zhen Yan jsou s Ban Yan nesrovnatelné, o to těžší může někdy být poznat rozdíl. Na druhou stranu i u čajů Ban Yan se lze setkat se širokou paletou nabízené kvality. Jak již bylo řečeno, lze najít čaje vynikající a špičkové, samozřejmě i zde se však lze setkat s čaji zcela podprůměrnými.
Čaj označovaný jako Zhou Cha pochází z nížinných rovinatých zahrad založených pod útesy. Tyto čaje již postrádají většinu specifik (ne-li všechna), která činí čaje z vnitřního Wu Yi tolik výjimečnými. Čaje Zhou Cha bývají obvykle přinejlepším průměrné kvality, často dosti silně pečené, obvykle nabízené pod slavnými jmény útesových oolongů za nízké (v lepším případě) ceny. Často jsou sklizené lístky Zhou Cha prodávány do velkých továren produkujících strojově oolongy sotva průměrné kvality, postrádající jak charakter čajů z Wu Yi, tak i charakter deklarovaného kultivaru.
Co bylo řečeno o čajích Zhou Cha, platí v ještě daleko větší míře i o čajích Wei San. Tyto čaje se pěstují povětšinou průmyslově zemědělskými postupy v rovinaté nížinné oblasti v okolí Wu Yi. Tyto čaje, snad kromě jména, nemají nic společného s čaji z vnitřního Wu Yi a slouží povětšinou jako surovina pro produkci generických Wu Yi oolongů či pro produkci místních továren.
Některé čaje z Wu Yi Shan z naší aktuální nabídky:

Přidat komentář

0
    0
    Váš košík
    Košík je zatím prázdnýZpět do obchodu