Tel: +420 724 002 637 | Email: zdenek.prachar@longfeng.cz

Speciální rezervační nabídka špičkových oolongů a archivních čajů.

Archivní bílé čaje

Archivní bílé čaje se v posledních letech staly velkou módou. Nabídek je plný internet a člověk by až měl dojem, že není nic běžnějšího, než archivní Bai Mu Dan. A k tomu často za půl darma. Jenže jak už to bývá, ne všechno je tak, jak to na první pohled vypadá. Před deseti, patnácti lety vypadal trh s bílými čaji do značné míry odlišně než dnes. A rozhodně nelze říci, že by existovalo něco, jako fungující stabilní trh s archivními bílými čaji. Tudíž neexistovala ani ekonomická motivace pro farmáře, nechat své čaje archivovat. Také poptávka po bílých čajích, a tudíž i jejich ceny, byly nesrovnatelně nižší než dnes. Asi už jsem vážně starý, ale pamatuji doby, kdy za dnešní cenu špičkového Bai Hao Yin Zhenu byly nabízeny Gushu puerhy z Yiwu a bílé čaje patřily k těm (nej)levnějším na trhu. Dnes ceny špičkových bílých čajů začínají pomalu atakovat ceny stejně kvalitních čajů zelených a každoroční cenové nárůsty u čerstvých bílých čajů jsou skutečně až zarážející.

Skutečně autentické archivní bílé čaje v patřičné kvalitě jsou na trhu ve skutečnosti poměrně dosti vzácné. Narozdíl od čajů různě uměle stařených, pocházejících kdo ví odkud a procházejících často dosti podivnými procesy, jejichž cílem je „archivní“ vzhled a chuť ve skutečnosti čerstvého čaje. Navíc rostoucí ceny čerstvých bílých čajů logicky táhnou nahoru i ceny bílých čajů archivních. Autentický levný archivní bílý čaj je tedy logický nesmysl.

Čaje, které se mi podařilo najít a s radostí vám je nyní mohu nabídnout, pochází z extrémně seriozního a prověřeného zdroje a mohu plně garantovat jak jejich pravost a zcela tradiční zpracování, tak dobu a podmínky archivace. Co však garantovat nelze je, že koláč, který je deklarován jako 350 g, má skutečně 350 g. U těchto čajů je to s reálnou hmotností všelijak a 350 g může znamenat vpodstatě cokoli od 300 g nahoru J. Ceny vzorků jsou tedy odvozeny od počítané hmotnosti koláče 300 g, cokoli nad tuto hmotnost je při nákupu celého koláče extra bonus pro vás (v reálu budou mít čaje cca od 320 do 340 g).

2009 Zheng He SHOU MEI – poměrně vysoká třída Shou Mei na pomezí s nižšími sortami čaje Bai Mu Dan, cena: 1970,- za koláč nebo 187,-/25 g.

2010 Zheng He BAI MU DAN – klasický sklizňový standard dva lístky a tips, celkově větší lístky (u archivních bílých čajů osobně vždy volím čaje s většími lístky a větším podílem rozvinutých lístků, které dodávají nálevu tělo a sladkost), cena: 2150,-/kus nebo 197,-/25 g.

2011 Fu Ding GONG MEI – ve skutečnosti nejde o Gong Mei, ale o čaj na pomezí Shou Mei a Bai Mu Danu, osobně bych se nebál říci, že jde o Bai Mu Dan klasického listového standardu s mírně subtilnějšími tipsy, cena: 1970,- za koláč nebo 187,-/25 g.

Fenghuang oolongy

Označení Fenghuang oolong je korektním a věcně i historicky správným označením čajů, které se na trhu obvykleji nabízí jako Dan Cong oolongy. Zcela obecně lze říci, že čaje, které by mohly být opravdu korektně označeny jménem Dan Cong tvoří velmi, velmi malou podmnožinu Fenghuang oolongů a na trhu se dnes v podstatě nevyskytují.

To, co opravdu hledáme, když cílíme na skutečně špičkový Fenghuang oolong, je kultivar (tím mám na mysli kvalitu kultivaru), stáří stromu, nadmořská výška a zpracování sklizně vždy z jednoho stromu, ideálně tradičním původním způsobem. Ideální kombinací je velmi starý strom původního či alespoň vysoce kvalitního kultivaru, vysoká nadmořská výška, produkce jako „single bush“, ruční zpracování a pečení na dřevěném uhlí.

Kolik takových čajů skutečně existuje? Samozřejmě, že extrémně málo. Kolik takový čaj stojí? Samozřejmě že někdy až extrémně hodně. Má vůbec smysl takové čaje hledat a nabízet? Podle mne má. A proto jsem se snažil najít takové Fenghuang oolongy, které by se popsanému ideálu co nejvíce blížily a proto vám takové čaje (a samozřejmě s nimi ještě jeden v přeci jen příznivější cenové kategorii a jeden archivní) také tímto nabízíme. Zvolil jsem jednak kultivar Song Zhong, který je jedním z nejceněnějších, jednak kultivar Tong Tian Xiang, který patří mezi mé vůbec nejoblíbenější, no a pak dva kultivary, které jsou mimo Fenghuang téměř neznámé a v takovéto třídě se na trhu nevidí prakticky vůbec. S nimi pak nabízím skvěle pitelný Da Wu Ye a výtečný archivní Bai Ye v přeci jen příznivější cenové kategorii, oba excelentní a velmi akurátně zpracované, opravdu skvělé.

Gao Shan Single Bush Lao Cong SONG ZHONG

Čaj pocházející z cca 90 let starého, zcela přirozeně rostoucího stromu, který byl vypěstován z řízku z původního mateřského stromu. Jde tedy o první generaci potomků mateřského stromu. Rodina, od které čaj pochází, obhospodařuje několik takovýchto stromů, produkce z každého jednotlivého stromu je nabízena samostatně. Stromy rostou v okolí vesnice Li Zai Ping, v nadmořské výšce cca 1150 metrů. Styl zpracování čaje lze označit za hodně staromilský, čaj je opakovaně pečený na dřevěném uhlí z ovocného dřeva (liči), pečení je poměrně silné, celkový výraz čaje připomíná Dan Cong oolongy „starých dobrých časů“. Song Zhong je jeden z nejceněnějších kultivarů, místní věří, že mateřské stromy, staré často mnoho set let, jsou přímými potomky stromů, které rostly ve Feng Huang již za časů dynastie Song, tedy již před více než 750 lety. Song Zhong je strom velkolistý, lístky jsou poměrně dužnaté a tudíž tradičně vhodné k silnému pečení. Cena: 417,-/25 g.

Single Bush Lao Cong FAN SHU XIANG

Čaj pochází z cca 150 let starého, zcela přirozeně rostoucího stromu. Strom roste v oblasti Xia Hu, v nadmořské výšce cca 900 metrů. Kultivar Fa Shu Xiang (vůně batátů) patří spolu s Mi Lan Xiang a Bai Ye mezi tři nejvýznamnější zástupce aromatické skupiny Mi Lan Xiang. Fa Shu Xiang je v rámci tohoto typu Fenghuang oolongů nejsvébytnější. Zatímco mimo Feng Huang Shan je známější a oblíbenější Mi Lan Xiang, místní obyvatelé, zejména starší generace poněkud konzervativní ve svých preferencích, mají v daleko větší oblibě Fan Shu Xiang. Styl zpracování je až extrémně staromilský a konzervativní, čaj je silně pečený, celkové zpracování odpovídá tomu, jak býval tento čaj produkován v padesátých letech 20. století. Cena: 317,-/25 g.

Single Bush Lao Cong TONG TIAN XIANG

Tong Tian Xiang (vůně zázvoru) je tradiční jméno pro Jiang Mu Xiang, používané spíše místními ve Feng Huang Shan, pokud se tento čaj objeví na trhu mimo Chaozhou, bývá nabízen právě pod jménem Jiang Mu Xiang. Tento čaj pochází z cca 130 let starého, zcela přirozeně rostoucího stromu. Strom roste, stejně jako mateřský strom Tong Tian Xiang, v okolí vesnice Zhongping v nadmořské výšce cca 850 metrů (nejlepší místo produkce tohoto čaje). I v tomto případě jde o hodně staromilsky zpracovaný Fenghuang oolong pečený postaru na dřevěném uhlí.  Cena: 367,-/25 g.

Single Bush Lao Cong TA FU HOU

Ta Fu Hou (v lokálním nářečí zvaná též Ao Fu Hou) je málo známý, ale velmi zajímavý kultivar Fenghuang oolongu, jehož mateřský strom roste ve vesnici Feng Xi Dan Hu (cca 750 metrů nad mořem). Ze stejného místa je i tento nabízený čaj, sklizený z přirozeně rostoucího, více než 200 let starého stromu. Ta Fu hou je řazen do aromatické skupiny Huang Zhi Xiang (společně kupříkladu se stejnojmenným kultivarem). Pro zachování typického květového aroma je tento kultivar vhodní k lehčímu až středně silnému pečení. Cena: 270,-/25 g.

DA WU YE

Da Wu Ye (Velký tmavý list) je v mnoha ohledech zajímavý kultivar. Trochu paradoxní je už samotné jméno, protože ve skutečnosti nejde o kultivar velkolistý, lístky jsou spíše středně velké či drobnější. Jde také o kultivar s nižšími průměrnými výnosy, kultivar nepříliš často pěstovaný, zejména vzácný ve vyšších nadmořských výškách.
Námi nabízený Da Wu Ye byl sklizen z čajovníků starých cca 50 let v okolí vesnice Ling Tou cca 700 metrů nad mořem. Pečení je spíše lehčí, aby bylo zachováno typické silné aroma kultivaru. Pro Da Wu Ye je typické vysoké aroma, květovost (zejména květy pomela) a lehký tón dozrávajících meruněk. Tato charakteristika plně platí i pro tento konkrétní čaj. Pečení však chuti čaje dodalo spoustu vrstev, vedle meruněk a květů pomela najdeme tóny sladkého zralého pomela, li či, karamelizované broskve, orchidejí či marcipánu. Cena: 170,-/25 g.

2013 Feng Huang BAI YE

Bai Ye (Bílý list) je kultivar patřící do aromatické skupiny Mi Lan Xiang (a pod tímto názvem bývá také velmi často na trhu nabízen). Tento konkrétní čaj pochází z jarní sklizně ze zahrady ve Feng Huang v nadmořské výšce cca 600 metrů, z mladších keřů. Byl původně zpracován k dlouhodobé archivaci a archivován v takřka dokonalých podmínkách přímo u farmáře. Cena: 170,-/25 g.

Oolongy z Wu Yi

Musím se přiznat, že čím hlouběji pronikám do toho, jak významné je pěstování a produkce čaje ve Wu Yi Shan z hlediska historie, vývoje techniky zpracování čajových lístků, z hlediska rozvoje mezinárodního obchodu s čajem a pití čaje v Evropě, USA ale třeba i Rusku nebo například z hlediska kulturního, tím více mne tento nádherný kout světa a čaje zde pěstované fascinují. A tím větší úctu a respekt chovám k lidem, kteří zde čaje dělají ještě po staru, ručně, tak jak je dělávali lidé před sto a více lety.

A právě takové čaje také hledám do své nabídky. Hledám čaje z kvalitních kultivarů, z míst, které daným kultivarům nejlépe svědčí (samozřejmě že ideálně z nejchráněnější vnitřní oblasti označované termínem Zhen Yan, tedy ze zahrad mimo tzv. Scenic Area, kde je vysoká turistická zátěž), tradičně postaru zpracované, pečené opakovaně v průběhu roku na dřevěném uhlí.

Bohužel napsat na čaj „Zhen Yan“, „Imperial Grade“ (pomiňme nesmyslnost této konkrétní deklarace u drtivé většiny těchto čajů), nebo klidně oboje, je mnohem snazší než takový čaj skutečně najít a koupit. Že takto deklarovaných čajů, prodávaných za ceny hluboko pod reálnými nákupními cenami za celou sklizeň přímo na farmě, je plný internet, to také všichni tak nějak vidíme. Já jsem rád, že mohu nabídnout za reálně dobré ceny skutečně autentické Zhen Yan oolongy, zpracované tak, jak mají zpracované být, od farmářů, které mám rád.

Při výběru pro tuto nabídku jsem hledal kultivary, které jsem nenabízel buď ještě nikdy, nebo alespoň ne v nabídce pro rok 2020. Nabídka pro rok 2020 obsahovala mimo jiné tři ze čtyř Si Da Min Cong kultivarů (nejceněnější kultivary mající svůj původ přímo ve Wu Yi), chyběl pouze kultivar Da Hong Bao. Takže letos jsem se zaměřil právě na Da Hong Bao, byť trošku více do hloubky a trochu „jinak“.

Situace ohledně kultivaru Da Hong Bao je stále poněkud nejasná. Dlouho se věřilo, že slavné mateřské stromy jsou ve skutečnosti stromy dvou různých kultivarů. Řízky jednoho z nich daly vzniknout kultivaru Qi Dan, řízky druhého z nich daly vzniknout kultivaru Bei Dou. Jak celý příběh čaje Da Hong Bao vypadá ve světle posledních genetických analýz se dozvíte již brzy v naší encyklopedii. Prozatím jsem pro vás vybral opravdu skvostné Bei Dou a Qi Dan z oblasti Zhen Yan, čaje které jsou pro mne dokonalým ztělesněním ideálu Wu Yi oolongu.

Z  Min Cong oolongů jsem pro vás vybral ještě můj milovaný Bai Ji Guan a za vážně skvělou cenu semiarchivní Shui Xian. Z kultivarů označovaných jako Pin Zhong jsem pak vybral jednak čaje, které jsem nejen nikdy nenabízel, ale ani nikdy neviděl a nepil, jednak jsem vybral několik cenově dostupnějších, ovšem současně skvělých čajů, aby nabídka byla komplexnější a vyváženější i v tomto aspektu.

ZHEN YAN QI DAN

Qi Dan je považován za původní a čistý kultivar Da Hong Bao a je geneticky shodný s mateřskými stromy Da Hong Bao číslo 2 a 6. Tento konkrétní Qi Dan pochází z útesu Qing Shi, tedy z vysoce ceněného místa v samém srdci oblasti Zhen Yan. Samozřejmě jde o první sběr (Qi Dan raší relativně pozdě a na útesech se sklízí dle sezony od konce dubna do poloviny května), zpracování je velmi tradiční a staromilské, pečení bylo proveden po třech krocích během léta a podzimu 2020 na dřevěném uhlí. Tento čaj bych se nebál označit za etalon Da Hong Bao oolongu. Cena: 370,-/25 g.

ZHEN YAN BEI DOU

Dlouho se věřilo, že Bei Dou je kultivarem geneticky shodný s dalším jedním či dvěma mateřskými keři Da Hong Bao. Jak jsem již psal, situace se nyní zdá být trošku jiná. Ale ať je to vše jakkoli, Bei Dou je čaj mimořádně zajímavý, o němž se minimálně dlouho věřilo, že je přímým potomkem mateřských keřů Da Hong Bao. A je to čaj naprosto skvělý. Tento konkrétní Bei Dou pochází z útesu Tian Xin, což je útes velmi blízko útesu Qing Shi, tedy opět v samém srdci Zhen Yan. Také Bei Dou je kutivar rašící později, cca o týden dříve než Qi Dan. Vše, co bylo řečeno o zpracování nabízeného čaje Qi Dan, mohu jen zopakovat zde. Prostě Bei Dou jak má být. Cena: 370,-/25 g.

ZHEN YAN BAI JI GUAN

Bai Ji Guan (v překladu Bílý kohoutí hřebínek) je prastarý, původní Wu Yi kultivar, řazený mezi Si Da Min Cong oolongy. Jde o čaj(ovník) považovaný za starší než legendární Da Hong Bao. První zmínky o Bai Ji Guan pochází z doby dynastie Ming, podle legendy byl však objeven a pěstován již v dobách dynastie Song slavným taoistickým mnichem jménem Bai Yu Zhen. Podle legendy pomáhal Bai Ji Guan udržovat taoistickým mnichům bdělost při meditaci a soustředěnost mysli a má jít údajně o čaj se zcela jedinečnou energií qi. Z botanického hlediska jde o středně vysoký keř s delšími, oválnými, bělavými až světlounce zelenkavými listy, ceněný zejména pro kvalitu lístků a výsledného čaje. Vzhledem k nízkým výnosům a náročnějšímu pěstování je tento kultivar mei farmáři stále méně oblíben a pěstován. Jméno kultivaru je odvozeno od tvaru a barvy nově rašících lístků. Tento konkrétní čaj pochází z prvního sběru, byl zpracován zcela tradičním způsobem a byl pečen taktéž tradičním způsobem na dřevěném uhlí z tvrdého ovocného dřeva, a to dvakrát, jednou v průběhu léta a jednou na podzim. Pečení bylo provedeno lehčeji, aby zůstal zachován charakter kultivaru. Cena: 247,-/25 g.

ZHEN YAN QIAN LI XIANG

Málo známý (nebo spíše téměř neznámý) kultivar, který své jméno získal podle výrazného florálního aroma. Qian Li Xiang je (tedy krom kultivaru čajovníku) původně aromatická léčivá rostlina nazývaná v češtině pomerančový jasmín. Tato rostlina je ceněná mimo jiné pro výraznou vůni nejen květů, ale i mladých lístků. A právě tato vůně dala jméno i nabízenému oolongu. Tento konkrétní čaj pochází z Hui Yuan Keng, tedy z jednoho z nejceněnějších míst oblasti Zhen Yan a z předpokládaného místa zrodu tohoto kultivaru. Opět jde samozřejmě o čaj z prvního sběru, zcela tradičně zpracovaný a zcela tradičně pečený. Cena: 227,-/25 g.

ZHEN YAN YU QI LIN

Jméno tohoto kultivaru znamená v překladu nefritový jednorožec. Jako táta šestileté holčičky jsem ani neměl jinou možnost, než tento čaj do své nabídky zahrnout. A udělal jsem to moc rád. Tento neznámý kultivar totiž rozhodně stojí za pozornost. Ve skutečnosti je tento kultivar pojmenován ani ne tak po mytologickém zvířeti, které by chtěla mít každá holčička doma, ale po jednom druhu pryšce. Tento čaj pochází z útesu Qing Shi v samém srdci Zhen Yan. Opět jde samozřejmě o čaj z prvního sběru, zcela tradičně zpracovaný a zcela tradičně pečený. Cena: 227,-/25 g.

ZHEN YAN QUE SHE

Nabídkou tohoto čaje se dostáváme obloukem na samý začátek této nabídky – mnozí totiž věří, že Que She je přímým potomkem jednoho z mateřských keřů Da Hong Bao. Což ve skutečnosti velmi pravděpodobně není. Ať je to v tomto směru jakkoli, zcela jistě je Que Shen nesmírně zajímavý kultivar, pro který jsou typické drobnější lístky a velmi vyvážené tělo a aroma. Jde o vysoce ceněný kultivar. Tento konkrétní čaj pochází z útesu Lian Hua v oblasti Zhen Yan. Opět jde samozřejmě o čaj z prvního sběru, zcela tradičně zpracovaný a zcela tradičně pečený. Cena: 177,-/25 g.

ZHEN YAN FO SHOU

Fo Shou je kultivar, který se do Wu Yi (ale například i na Tchajwan) dostal z oblasti Chong Yun, taktéž v provincii Fujian. Jde o kultivar velkolistý, jeho jméno je obvykle překládáno jako Buddhova dlaň. Stejné znaky však v čínštině označují citrus bergamot. A právě citrusové aroma je pro Fo Shou naprosto typické a charakteristické. Původ jména tohoto kultivaru lze tedy hledat i zde. Jde o vysoce ceněný kultivar. Tento konkrétní čaj pochází z útesu Da Shui v oblasti Zhen Yan. Opět jde samozřejmě o čaj z prvního sběru, zcela tradičně zpracovaný a zcela tradičně pečený. Cena: 177,-/25 g.

2016 SEMI AGED BAN YAN SHUI XIAN

Úplně upřímně řečeno, o tomto čaji nevím úplně všechny informace. Co vím je, že pochází z oblasti zvané Ban Yan (okrajové útesy Wu Yi). Jde o čaj z prvního sběru roku 2016, ze starších keřů, produkovaný zcela tradičním způsobem, pečený opakovaně na dřevěném uhlí, to vše s výhledem dlouhodobější archivace. Archivovaný v dokonalých podmínkách a opravdu skvělý sám o sobě a obzvláště v poměru ceny a kvality. Cena: 187,-/25 g.

Červené čaje a zajímavá degustační vzorkovnice

Spolu s oolongy z Wu Yi bych vám rád nabídl velmi zajímavé a atypické červené čaje. Jde o dva čaje produkované z klasických oolongových kultivarů, z malých zahrad v oblasti Ban Yan. Tyto čaje byly produkovány v pro Wu Yi tradičním způsobem produkce červených nenakuřovaných čajů. Šlo o produkci na zakázku pro zákazníka, který bohužel nepřečkal dopady koronavirové krize a svůj obchod byl nucen zavřít, část těchto čajů se tak dostala až ke mně. A spolu s nimi i můj nejmilovanější červený čaj, který jsme vám v roce 2020 nabídli a tento čaj se stal, nebojím se číci, legendou naší nabídky – Traditionally Smoked Old Tree Lapsang Souchong.

BAN YAN HUANG MEI GUI HONG CHA

Huang Mei Gui (v překladu žlutá růže) je nový kultivar, vyšlechtěný Fujianskou akademií zemědělských věd z kultivarů Huang Guan Yin a Huang Yan. Na provinciální úrovni byl kultivar registrován v roce 2005, na celostátní úrovni prošel certifikací v roce 2010. Ceněný je pro časné rašení, vysoké výnosy a velmi intenzivní florální aroma a sladkou chuť. Právě pro květinové aroma získal tento kultivar pravděpodobně i své jméno. Červené čaje z tohoto kultivaru se tu a tam na trhu vyskytují, ovšem z oblasti Ban Yan, takto zpracované a takto kvalitní jsou spíše výjimkou. Cena: 170,-/25 g.

BAN YAN JIN GUAN YIN HONG CHA

Jin Guan Yin (v překladu Zlatá Bohyně milosrdenství, Zlatá Guan Yin), oficiálním názvem Ming Ke Nr. 1, je hybrid kultivarů Tie Guan Yin a Huang Jin Gui (TGY je samičí rostlina, HJG samčí), vyšlechtěný mezi lety 1978 a 1999. Provincionálním schvalovacím procesem prošel tento kultivar v roce 2000, celonárodním v roce 2002. Jde o čajovník s dobrou odolností, dobrými výnosy, vhodný pro produkci oolongů. Lístky jsou středně velké, tmavě zelené, výhonky červenofialové. Velice populární je tento kultivar v An Xi,kde se svou oblibou již téměř může měřit Tie Guan Yin. Nejčastěji se produkuje jako světlý rolovaný oolong s velmi vysokým aroma. V roce 2003 však získal Jin Guan Yin významné ocenění coby kultivar pěstovaný ve Wu Yi. V tomto kontextu je dlužno zmínit, že čajovník Jin Guan Yin byl od začátku šlechtěn jak pro produkci světlých, tak i pro produkci tmavých oolongů a právě varianta produkovaná ve Wu Yi je nesmírně zajímavým a zcela svébytným oolongem. V šálku dává tento kultivar nálev středního těla, vysokého aroma a slouhé dochuti.Typické jsou tóny florální (osmantus, šeřík, fialky), ovocné (meruňky, broskve) a kořeněné (zázvor, skořice, vanilka). I tento kultivar se tu a tam používá pro produkci červených čajů, nicméně lze opakovat totéž, co u čaje předchozího. Tedy že červené čaje z tohoto kultivaru se tu a tam na trhu vyskytují, ovšem z oblasti Ban Yan, takto zpracované a takto kvalitní jsou spíše výjimkou. Cena: 170,-/25 g.

DEGUSTAČNÍ VZORKOVNICE PRO TY, KTEŘÍ CHTĚJÍ HUANG MEI GUI A JIN GUAN YIN POZNAT DO HLOUBKY:

Pokud by vás zajímal rozdíl mezi oolongem a červeným čajem ze stejného kultivaru, rádi vám připravíme vzorkovnici sestávající z obou výše nabízených červených čajů a dvou Zhen Yan oolongů ze stejných kultivarů. Huang Mei Gui je ze Shui Liang Dong, Jin Guan Yin z Yan Zi Ke. Oba oolongy jsou tradičně zpracované a tradičně pečené na dřevěném uhlí, přesně tak, jak má být. Cena degustační vzorkovnice (4x 25 g) je 797,- Kč. V případě zájmu lze objednat i některý z oolongů samostatně za 247,-/25 g.

Tong Mu OLD TREE TRADITIONALLY SMOKED LAPSANG SOUCHONG AAA

Z výše zmíněného zavřeného obchodu se mi podařilo získat i můj nejzamilovanější čaj roku 2020. Lapsang Souchong nakuřovaný zcela tradičním a historicky původním způsobem. Právě tradiční způsob nakuřování, který čaji dává zcela unikátní charakter, který nelze při strojové produkci absolutně napodobit, společně s tím, že jde o čaj z více než 100 let starých čajovníků, činí z tohoto čaje perlu naší nabídky. Čaj byl sklizen z čajovníků kultivaru Wu Yi Cai Cha (původní kultivar v Tong Mu, jehož přesnější název je Xiao Cai Cha a je znám také pod názvem Qi Zhong. Tento kultivar se množí semeny. Dle velikosti a tvaru listu a dalších morfologických znaků rozeznáváme až devět různých variet tohoto kultivaru) v zahradě poblíž vesnice Tong Mu Guan v nadmořské výšce 550 metrů, a to v prvním jarním sběru zahrady (ve skutečnosti zde keře rostou zcela přirozeně a nejde o zahradu v klasickém smyslu slova). Tong Mu Guan je místem vzniku tohoto výjimečného čaje a nejceněnější lokalitou jeho produkce. Naprosto klasický oldschoolový nakuřovaný Lapsang Souchong nejvyšší třídy, na trhu dnes dostupný jen velmi zřídka.
Suchý list je delší, pevněji podélně  rolovaný, bez tipsů. Vzhled je pro tento typ čajů typický, kvalita lístků je prvotřídní. Ve vůni suchého listu se objevují typické kouřové tóny podbarvené tóny růže, narcisu a tóny ovocnými (kandované ovoce). Nálev je rubínově zlatavý, jeho vůně je krásně sladká, výrazné jsou tóny borovicové smůly, jehličí a čerstvě pokáceného borovicového dřeva harmonizované zejména tóny růže, medu a lesního ovoce. Chuť nálevu je vrstevnatá, velmi čistá, hladká, silná, v charakteru sladká, nádherně snoubící typické tóny borovicového jehličí a smůly s tónem lesního a květového medu a růže se subtilnějšími podtóny lučních květů, zahradního ovoce, marcipánu, perníku a stopičkou vzácných dřev. Cena: 277,-/25 g.

Pokud vás nabídka zaujala a chtěli byste si některé čaje rezervovat, uzávěrka rezervací je v neděli 17. 1. ve 24:00. V dalším týdnu pak čaje odejdou z Číny, vzhledem k problematické dopravní kapacitě z Číny do Evropy bych termín doručení do ČR nerad sliboval, myslím, že první únorový týden může být realistickým odhadem (ale bez jakékoli záruky).

Přidat komentář

0
    0
    Váš košík
    Košík je zatím prázdnýZpět do obchodu