Tel: +420 724 002 637 | Email: zdenek.prachar@longfeng.cz

Zdravotní účinky čajů – tentokráte o tom, jak fungují polozelené čaje při hubnutí a metabolismu tuků a cukrů

Úvod
Když se mluví a píše o účincích čaje při redukci hmotnosti a korekci hladiny tuku a cukru v krvi, jde většinou o články velmi povrchní, nepodložené a často velmi špatné. Proto jsem se rozhodl se na téma zdravotních účinků čaje a čajové chemie podívat z pohledu skutečně podložených vědeckých poznatků a studií a tzv. tvrdých dat. Tento článek je prvním z řady článků na toto téma, které budeme postupně publikovat. Věřím, že tím přispějeme svou troškou k odmýtyzování čaje, k odstranění všech těch nánosů ezobalastu a pověr a že se nám podaří čaj přiblížit širším vrstvám milovníků dobrého jídla a pití, zdravého životního stylu a obecně všem, kterým záleží na tom, co pijí či jedí.

Trocha chemie
Mluvíme-li o zdravotních účincích (nejen) polozelených čajů, mluvíme zejména o účincích v nich obsažených, polyfenolů, alkaloidů, theaninů, saponinů a taninů. Aby nám však tyto látky mohly pomáhat, musí v čajových lístcích být v dostatečných (co nejvyšších) koncentracích. Což zní jako samozřejmost, ale samozřejmost to není, zejména u dvou nejdůležitějších skupin, polyfenolů a alkaloidů. Jejich množství v čajových lístcích totiž velmi závisí na mnoha okolnostech – zejména na tom, kde čajovníky rostou (půda, nadmořská výška, klimatické podmínky, čistota prostředí), jaká je míra použití zemědělské chemie, z jaké lístky pochází sklizně, záleží i na odrůdě čajovníku. Například už na úrovni dvou nejběžnějších variet jsou prokázány vyšší průměrné hodnoty kofeinu, theobrominu a katechinů u C. sinensis var. sinensis oproti C. sinensis var. assamica, na úrovni jednotlivých kultivarů byly prokázány rozdíly až o jeden celý řád a u některých komerčních kultivarů, zejména afrických, zcela mizivé koncentrace bioaktivních látek. Ještě zajímavější je porovnání C. sinensis a C. taliensis, kdy C. taliensis má vyšší průměrný podíl alkaloidů (kofein + theobromin) a naopak výrazně nižší podíl theaninů a tudíž i účinky na lidský organismus jsou značně odlišné, jelikož je zde výrazně jiný poměr alkaloidů a L-theaninu, které fungují synergicky a velmi specificky. Jinými slovy řečeno, ne každý polozelený čaj, který si koupíte, bude mít stejné účinky.

– Polyfenoly
Nejdůležitějšími skupinami polyfenolů v polozelených čajích jsou katechiny a kondenzované (polymerizované) polyfenoly.
Nejdůležitějšími katechiny jsou epigallokatechin-gallát (EGCG), epigallokatechin (EGC), epikatechin-gallát (ECG) a epikatechin (EC).
Při oxidaci katechinů poměrně složitým procesem zahrnujícím nejen oxidaci samotnou, ale také kondenzaci a další procesy, vznikají polymerizované (kondenzované) polyfenoly, zejména thearubiginy a theaflaviny (které jsou odlišné v polozelených a červených čajích).

– Alkaloidy
Vzhledem k tématu článku nejdůležitějším alkaloidem obsaženým v (nejen) polozelených čajích je kofein (1,3,7-trimethylxanthin), dalšími alkaloidy vyskytujícími se v čajových lístcích jsou zejména theobromin a theofilin. O kofeinu jsme publikovali samostatný článek zde.

– Taniny
Taniny jsou v češtině souhrnně označovány jako třísloviny a dělí se do dvou základních skupin. Pro metabolismus tuků jsou významné tzv. hydrolyzovatelné taniny (polygalloestery)

– Theaniny
Theanin (N-ethylglutamin) je nejdůležitější aminokyselinou vyskytující se v čajových lístcích. Pro zdravotní účinky čajů obecně, a samozřejmě též oolongů, je nejvýznamnější L-theanin (např. působí synergicky s kofeinem) a svou roli hraje také D-theanin.

Účinky polozelených čajů

Pokud se tedy zaměříme na to, jak polozelené čaje pomáhají při redukci tělesné hmotnosti a jak pomáhají našemu metabolismu obecně, lze jejich prospěšnost rozdělit do několika různých kategorií:

Energetický příjem a výdej
Dosud provedené výzkumy a pokusy naznačují, že konzumace polozelených čajů jednak zvyšuje bazální metabolický výdej (BMR), jednak snižuje energetický příjem z tuků i cukrů. Dle provedených studií je velmi pravděpodobné, že pouhá konzumace dostatečného množství polozeleného čaje dokáže zvýšit bazální metabolický výdej o cca 5% (studie byla provedena na skupině lidí s průměrným BMR cca 7000 Kj a naměřený nárůst BMR byl cca 320 Kj), přičemž tento výsledek nepřímo potvrzují výsledky jiné studie, která se zabývala krátkodobým zvýšením BMR během dvou hodin po konzumaci polozeleného čaje, kdy během těchto dvou hodin došlo k nárůstu BMR/hod o cca 10-15%.
Pokud se týče snížení energetického příjmu z potravin, bylo provedeno mnoho studií, které poměrně přesvědčivě prokázaly, že konzumace polozeleného čaje před, během a po jídle přispívá k omezení příjmu energie, zejména při nadměrném příjmu tuku v potravinách. A přiznejme si, že právě nadměrné množství tuku v potravě je jevem v naší kultuře více než běžným.
Dostatečná konzumace polozelených čajů (ideálně středně oxidovaných a středně pečených) způsobila, že množství vyloučeného tuku bylo více než dvounásobné oproti placebo skupině a stejně tak množství vyloučeného cholesterolu. Tedy jinými slovy – více než dvounásobné množství tuku prošlo trávicím traktem bez využití a více než dvounásobné množství škodlivého cholesterolu bylo odvedeno z těla pryč.
Omezení příjmu energie z tuků je zejména důsledkem omezení aktivity enzymu lipáza (jaterní lipáza), a to především působením katechinů, taninů a saponinů. Stejně tak bylo prokázáno, že polozelený čaj blokuje činnost některých trávicích enzymů, čímž pomáhá snižovat množství energie přijaté ze sacharidů.
Provedené pokusy s podáváním vysokosacharidové diety u zvířat prokázaly, že při současném podávání extraktu z polozeleného čaje došlo k výrazně pomalejšímu nárůstu tělesné hmotnosti (cca o 25%), stejně tak bylo prokázáno nižší ukládání tuků a nižší nárůst rizikových hodnot cukrů a tuků v krvi.

Příznivý vliv na hladinu tuků, cukrů a některých hormonů
Vpodstatě všechny provedené studie potvrzují souvislost mezi obezitou a hyperlipidemií (hyperlipidemie je zjednodušeně řečeno zvýšené množství některých tuků v krvi). Zejména zvýšené hodnoty triglyceridů a celkového množství cholesterolu v krvi jsou zásadními rizikovými faktory pro vznik aterosklerózy, kardiovaskulárních onemocnění atd.
Studie zaměřené na vliv konzumace polozeleného čaje při dietách s vysokým obsahem cukrů či (a) tuků naznačují (a dá se říci, že prokazují) velmi pozitivní účinky konzumace polozelených čajů i v tomto směru. Bylo prokázáno, že pravidelná konzumace polozeleného čaje pomáhá:
– Snižovat hladinu triglyceridů v krvi
– Snižovat celkovou hladinu cholesterolu
– Zvyšovat hladinu HDL lipoproteinů (HDL lipoproteiny, neboli proteiny o vysoké hustotě, odvádí cholesterol do jater, odkud se vylučuje pryč z těla)
– Zvyšovat hladinu HDL-C (tzv. „dobrý cholesterol“)
– Snižovat hladinu LDL-C (tzv. „špatný cholesterol“)
– Zlepšovat celkový metabolismus tuků
Laboratorní testy in vitro a některé epidemiologické studie pak naznačují, že katechin EGCG je schopen příznivě regulovat hladinu cukru v krvi a působit na jeho metabolismus, což by mohlo být základem podpůrné léčby a prevence diabetu.

Omezení pocitu hladu
Polozelený čaj, stejně jako další potraviny obsahující kofein, působí také při dlouhodobé konzumaci velmi příznivě na snížení a regulaci chuti k jídlu. Studie naznačují, že v tomto směru je velmi důležité spolupůsobení kofeinu a L-theaninu, které má za následek zvýšení hladiny dopaminu a snížení hladiny serotoninu (neurotransmitery zodpovědné za regulaci chuti k jídlu).

Závěrem
Co říci závěrem? Polozelené čaje jsou nejúčinnější skupinou čajů z pohledu účinků při léčbě obezity a příznivých účinků na metabolismus cukrů a tuků. Nejvíce ze všech skupin čajů pomáhají s redukcí hmotnosti, snižují ukládání podkožního tuku, pozitivně působí na hladinu cukrů a tuků v krvi. Výše uvedené výsledky studií by až mohly svádět k tomu, abychom polozelený čaj vnímali jako zázračný všelék, jehož popíjením si zakoupíme odpustek za všechni hříchy ve svém jídelníčku a životosprávě a budeme div ne přes noc štíhlí a zdraví. Ale tak jednoduché to samozřejmě není. Polozelený čaj není zázrační elixír mládí a štíhlosti. Nicméně má prokazatelně příznivé účinky, které nám mohou pomoci při zdravé životosprávě a zdravém životním stylu zhubnout a výrazně zlepšit své zdraví.
Pokud byste polozelené čaje chtěli zkusit ochutnat, nebo si nejste jisti výběrem, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám poradíme nebo vám rádi sestavíme na míru čajové předplatné.

Přidat komentář

0
    0
    Váš košík
    Košík je zatím prázdnýZpět do obchodu